For full price information, please visit COSCO SHIPPING LINES’s website  : http://elines.coscoshipping.com/ebusiness/EuropeTradePrice

 


Change of our company name

With this, we wish to inform you of the change of our company name.

The new name is now:  Cosco Shipping Lines (Belgium) nv.

This adjustment is done in the context of the harmonizing the company names for the various Cosco Shipping agencies in Europe. 

This adjustment relates only to a name change. Other information (address, VAT number, IBAN/bank details etc.) remain unchanged.                                                                           

As a result of this change of name:

· The domain name of our site is changed to  www.coscoshippinglines.be

· Email addresses change in accordance to     @coscoshippinglines.be

 

Bij deze wensen wij u op de hoogte te brengen van de verandering van onze maatschappellijke benaming.

De nieuwe benaming is voortaan:   Cosco Shipping Lines (Belgium) nv.

Deze aanpassing gebeurt in het kader van de harmonizering van de benamingen van de verschillende Cosco Shipping agenturen in Europa.

Deze aanpassing betreft uitsluitend een naamswijziging. Overige gegevens (Adres, BTW-nummer, IBAN- en bankgegevens enz.) blijven onveranderd.                                                                          

Als gevolg  van deze naamswijziging :

· De domeinnaam van onze website wordt aangepast naar  www.coscoshippinglines.be

· E-mailadressen veranderen overeenkomstig naar   @coscoshippinglines.be